กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ200,214.3033,044.3083.5 %5.05,092.03702.0286.2 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี49,595.2318,400.0062.9 %5.02,481.33278.1588.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์16,157.425,369.4066.8 %5.02,425.90609.3274.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง25,245.746,484.9974.3 %5.02,790.17517.4481.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค62,981.3330,282.0051.9 %5.01,858.93547.4870.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น15,467.312,796.0081.9 %5.02,472.12480.4780.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม83,938.379,920.0088.2 %5.03,100.67466.4085.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี49,502.447,298.0085.3 %5.01,880.43387.5479.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา17,046.604,773.0072.0 %5.03,010.44856.0571.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา14,890.5710,561.1629.1 %5.01,693.31338.4380.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)76,606.726,528.0091.5 %5.04,258.97211.7695.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี38,976.4615,364.6660.6 %5.02,420.08936.7761.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต63,952.807,187.0088.8 %5.01,575.47350.8977.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 45,270.6716,898.0062.7 %5.02,157.42500.5376.8 %5.0
รวม 759,846 174,907 76.98 % 37,217 7,183 80.70 %