กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน127,914.8372,495.0043.3 %5.05,764.261,524.5873.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ206.83ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ3,053.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์968.373,412.50-252.4 %0.01,811.10531.8970.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ2,093.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,108.863,264.00-194.4 %0.02,258.01447.0080.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,082.921,802.00-66.4 %0.01,726.40651.3762.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,180.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,844.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท981.481,536.30-56.5 %0.01,095.53454.2058.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย2,482.132,640.00-6.4 %0.02,543.63956.3562.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่2,092.082,809.00-34.3 %0.03,149.07690.4678.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,259.661,326.00-5.3 %0.01,534.48432.7071.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด624.501,351.80-116.5 %0.01,155.31104.0791.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,191.951,813.00-52.1 %0.02,765.41464.5483.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมไม่ครบ1,136.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,438.413,625.51-152.0 %0.01,472.13345.7776.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,220.822,844.78-133.0 %0.02,326.54630.5272.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,342.491,460.00-8.8 %0.02,210.60379.0582.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,077.932,138.40-98.4 %0.01,165.61424.7763.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,087.531,192.48-9.7 %0.01,291.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุงไม่ครบ3,259.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ576.72ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตรไม่ครบ2,177.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบ3,097.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ1,899.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ22.81ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,098.922,291.85-108.6 %0.01,764.53396.6877.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,044.052,387.50-128.7 %0.01,587.48344.8878.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ5,749.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน872.59783.0010.3 %5.02,427.81525.3578.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร977.351,267.50-29.7 %0.01,413.79255.3281.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,282.521,056.3917.6 %5.01,475.07248.1483.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ1,585.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองไม่ครบ3,162.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ521.55ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,468.292,578.00-75.6 %0.01,492.29363.0075.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย839.962,159.32-157.1 %0.02,308.07612.4773.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ301.20ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,126.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,122.01507.1576.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,883.284,766.00-153.1 %0.0840.78408.7151.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม872.292,446.50-180.5 %0.0467.32406.5513.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร9,016.804,341.0051.9 %5.0763.80376.1050.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,040.452,376.60-128.4 %0.0651.54317.6051.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย909.482,288.00-151.6 %0.01,765.48297.9983.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ9.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,228.283,402.89-177.0 %0.02,464.17555.9377.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,319.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ516.59ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ1,106.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ988.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,234.44511.9158.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ647.72ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์744.733,110.50-317.7 %0.01,980.871,428.9827.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี785.401,556.46-98.2 %0.01,862.41580.6468.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,280.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ941.29ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,414.615,769.02-69.0 %0.02,094.03550.7873.7 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,423.338,372.16-245.5 %0.02,744.88688.9974.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,312.6218,754.00-65.8 %0.01,524.39756.6250.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,264.957,511.00-231.6 %0.01,869.35671.9064.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,340.4310,229.01-337.1 %0.02,455.91811.8966.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,337.094,507.00-3.9 %0.02,501.83436.5982.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,858.704,414.00-137.5 %0.01,237.43226.2681.7 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,070.968,400.00-106.3 %0.0722.64433.6140.0 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,199.156,301.21-50.1 %0.01,533.95737.8251.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,547.578,029.29-22.6 %0.03,249.39590.0581.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,252.4915,228.00-143.6 %0.01,967.37694.1564.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,905.5011,914.00-9.2 %0.0861.36872.52-1.3 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,756.336,669.00-77.5 %0.03,141.04827.5873.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,095.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,298.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,737.059,633.63-103.4 %0.01,293.081,153.9210.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,511.734,939.00-40.6 %0.01,532.62858.8044.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,312.6312,076.32-45.3 %0.02,469.18779.5168.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,220.107,385.00-41.5 %0.0964.59287.1370.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,046.7814,375.98-78.7 %0.03,336.51602.1482.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,349.8514,945.06-31.7 %0.02,137.001,035.1651.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี11,982.1326,352.00-119.9 %0.01,122.29244.7678.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรีไม่ครบ10,259.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ681.50ประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,663.5514,227.67-33.4 %0.02,585.74905.4865.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต13,648.0830,886.39-126.3 %0.01,504.69853.7543.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด15,829.4619,583.00-23.7 %0.01,094.79498.3054.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท15,395.1642,155.00-173.8 %0.01,080.70330.9769.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,420.0317,473.22-67.7 %0.01,350.52789.3241.6 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,785.4312,273.97-587.5 %0.0621.54757.57-21.9 %0.0
รวม 354,524 482,926 0.00 % 104,597 33,570 0.00 %