สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม144,894.88108,000.0025.5 %5.05,783.02770.9586.7 %5.0
รวม 144,895 108,000 25.46 % 5,783 771 86.67 %