กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า112,385.9272,000.0035.9 %5.07,324.473,410.5053.4 %5.0
รวม 112,386 72,000 35.94 % 7,324 3,411 53.44 %