กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 571,151.94448,618.0021.5 %5.010,429.257,616.8827.0 %5.0
รวม 571,152 448,618 21.45 % 10,429 7,617 26.97 %