กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง485,516.22501,187.00-3.2 %0.016,254.2310,404.6036.0 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)14,773.0524,470.00-65.6 %0.04,310.474,641.70-7.7 %0.0
รวม 500,289 525,657 -5.07 % 20,565 15,046 26.83 %