กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท286,873.00243,580.0015.1 %5.09,216.103,690.7760.0 %5.0
รวม 286,873 243,580 15.09 % 9,216 3,691 59.95 %