กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 328,285.50179,176.0045.4 %5.013,637.218,218.6939.7 %5.0
รวม 328,286 179,176 45.42 % 13,637 8,219 39.73 %