กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 117,288.38116,218.000.9 %0.55,967.50626.3089.5 %5.0
รวม 117,288 116,218 0.91 % 5,968 626 89.50 %