กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 143,400.6639,000.0072.8 %5.05,836.181,818.2168.8 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน56,360.5457,312.00-1.7 %0.02,837.211,485.8347.6 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง19,280.314,781.2175.2 %5.01,181.96945.2520.0 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน11,858.368,260.3730.3 %5.0315.0155.6382.3 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง14,766.506,394.4656.7 %5.01,077.00543.4849.5 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก14,180.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,420.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 245,666 115,748 52.88 % 11,247 4,848 56.89 %