กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 125,245.02125,063.000.1 %0.56,136.34569.2190.7 %5.0
รวม 125,245 125,063 0.15 % 6,136 569 90.72 %