กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 125,010.09116,801.006.6 %3.06,505.281,099.4083.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,363.294,744.3425.4 %5.02,450.89648.9473.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,318.495,795.698.3 %4.02,184.99494.0077.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,469.196,610.19-2.2 %0.02,434.46959.5060.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,378.485,618.00-4.5 %0.01,933.70524.2972.9 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร7,031.217,467.96-6.2 %0.02,720.511,820.2033.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,973.555,791.903.0 %1.52,245.55114.0094.9 %5.0
รวม 162,544 152,829 5.98 % 20,475 5,660 72.36 %