กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 382,720.25291,218.0023.9 %5.05,579.791,225.4978.0 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,677.92624.0062.8 %5.049.0846.026.2 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,676.68686.0059.1 %5.082.9314.3582.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,683.75278.0083.5 %5.093.9139.2558.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,840.94694.0075.6 %5.065.9579.32-20.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,554.72247.0084.1 %5.062.12141.03-127.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,165.02423.0063.7 %5.045.390.9098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,690.05993.0041.2 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,573.361.0099.9 %5.022.3220.0010.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,165.02772.0033.7 %5.028.3930.00-5.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,805.074,962.10-76.9 %0.052.88181.88-243.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,236.85328.0089.9 %5.068.0662.917.6 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,664.76735.0055.8 %5.050.0997.40-94.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,948.66804.0058.7 %5.067.97111.79-64.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,683.75337.0080.0 %5.034.6349.37-42.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,659.28232.6786.0 %5.038.4561.75-60.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,755.36265.0084.9 %5.051.5470.72-37.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,124.48403.0064.2 %5.038.9260.82-56.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,647.691,073.0034.9 %5.053.7933.4737.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,485.181.0099.9 %5.064.8474.10-14.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,680.077,779.00-190.3 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี2,044.021,208.0040.9 %5.053.0862.71-18.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,625.12632.0061.1 %5.055.7663.38-13.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,615.93661.0059.1 %5.069.281.9597.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,695.48276.0083.7 %5.053.7239.5526.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,173.13587.0073.0 %5.058.2182.80-42.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,570.961.0099.9 %5.058.6461.08-4.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,161.69177.0084.8 %5.041.8093.68-124.1 %0.0
รวม 431,325 316,398 26.65 % 7,025 2,808 60.03 %