สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ140,667.4585,000.0039.6 %5.07,387.00776.8189.5 %5.0
รวม 140,667 85,000 39.57 % 7,387 777 89.48 %