สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน100,686.7350,798.5049.5 %5.05,223.35374.2992.8 %5.0
รวม 100,687 50,799 49.55 % 5,223 374 92.83 %