กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ88,992.9732,246.0063.8 %5.05,198.34918.9982.3 %5.0
รวม 88,993 32,246 63.77 % 5,198 919 82.32 %