กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน95,245.2529,150.0069.4 %5.05,570.411,784.1868.0 %5.0
รวม 95,245 29,150 69.39 % 5,570 1,784 67.97 %