สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน119,530.3658,000.0051.5 %5.05,564.16916.9483.5 %5.0
รวม 119,530 58,000 51.48 % 5,564 917 83.52 %