สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์177,961.38104,434.5941.3 %5.05,511.001,483.1573.1 %5.0
รวม 177,961 104,435 41.32 % 5,511 1,483 73.09 %