กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ209,571.92179,037.9714.6 %5.08,268.722,016.6775.6 %5.0
รวม 209,572 179,038 14.57 % 8,269 2,017 75.61 %