กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน167,823.92141,347.6315.8 %5.06,905.503,632.5847.4 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)4,008.785,304.00-32.3 %0.01,720.451,712.790.4 %0.5
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,049.245,598.0138.1 %5.0803.711,107.15-37.8 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,016.173,394.39-12.5 %0.0987.341,520.95-54.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)8,651.653,754.4156.6 %5.01,543.19704.9154.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,552.49405.0084.1 %5.0681.63655.503.8 %1.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,823.191,222.8056.7 %5.0516.17578.55-12.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี501.39944.00-88.3 %0.0201.94342.95-69.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,848.73877.0069.2 %5.01,339.40779.0041.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,698.05962.0064.3 %5.0603.60946.20-56.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,613.43827.0068.4 %5.0328.43398.52-21.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี3,176.05544.0082.9 %5.0446.94826.50-84.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,581.88567.0078.0 %5.0995.85659.2433.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,584.51763.0070.5 %5.0710.79323.9554.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,647.30633.0076.1 %5.0680.54445.5834.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,951.49418.0085.8 %5.0553.60736.10-33.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,553.82791.0069.0 %5.0669.02585.2012.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,664.951,167.5056.2 %5.0732.661,078.69-47.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,596.15586.0077.4 %5.0719.441,355.35-88.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,618.00577.0078.0 %5.0673.30706.80-5.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,652.321,100.7058.5 %5.0842.961,833.36-117.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,296.67262.0092.1 %5.0257.981,216.00-371.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,527.35416.0083.5 %5.0568.091,021.65-79.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,395.40315.0086.8 %5.0493.87602.30-22.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,629.78892.0066.1 %5.0666.761,425.95-113.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,303.47819.0064.4 %5.0570.19878.60-54.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,847.01780.0072.6 %5.0542.37336.3038.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี484.26616.30-27.3 %0.0176.321,027.92-483.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,515.99837.0066.7 %5.0145.97469.30-221.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,225.881,892.0073.8 %5.0745.821,054.23-41.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,617.861,363.0047.9 %5.0396.85166.5558.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,834.81712.0074.9 %5.0596.45616.00-3.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,456.00289.0088.2 %5.0638.45950.80-48.9 %0.0
รวม 267,748 180,977 32.41 % 28,456 30,695 -7.87 %