กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน167,823.92141,347.6315.8 %5.06,905.503,632.5847.4 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)ไม่ครบ5,304.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,712.79ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,049.245,598.0138.1 %5.0803.711,107.15-37.8 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,016.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5987.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)8,651.653,754.4156.6 %5.01,543.19704.9154.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรีไม่ครบ1,222.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรีไม่ครบ944.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ342.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,698.05962.0064.3 %5.0603.60946.20-56.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-7 กาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,581.88567.0078.0 %5.0995.85659.2433.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,584.51763.0070.5 %5.0710.79323.9554.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,647.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5680.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,664.951,167.5056.2 %5.0732.661,078.69-47.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,596.15586.0077.4 %5.0719.441,355.35-88.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีไม่ครบ577.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ706.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,652.321,100.7058.5 %5.0842.961,833.36-117.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,296.67262.0092.1 %5.0257.981,216.00-371.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ดไม่ครบ416.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,021.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,395.40315.0086.8 %5.0493.87602.30-22.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,629.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5666.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,303.47819.0064.4 %5.0570.19878.60-54.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรีไม่ครบ780.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ336.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี484.26616.30-27.3 %0.0176.321,027.92-483.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,515.99837.0066.7 %5.0145.97469.30-221.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,792.951,892.0032.3 %5.0745.821,054.23-41.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,617.861,363.0047.9 %5.0396.85166.5558.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา574.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5596.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,456.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5638.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 217,709 161,951 0.00 % 16,645 17,056 0.00 %