กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 139,096.4793,218.1933.0 %5.05,573.541,221.5678.1 %5.0
รวม 139,096 93,218 32.98 % 5,574 1,222 78.08 %