กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 187,030.77158,856.1915.1 %5.06,749.161,624.1575.9 %5.0
รวม 187,031 158,856 15.06 % 6,749 1,624 75.94 %