กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า266,906.09197,812.4425.9 %5.06,749.162,081.1069.2 %5.0
รวม 266,906 197,812 25.89 % 6,749 2,081 69.17 %