กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ194,873.67194,640.280.1 %0.56,549.061,822.1972.2 %5.0
รวม 194,874 194,640 0.12 % 6,549 1,822 72.18 %