สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย301,130.16211,970.0029.6 %5.012,742.986,417.3649.6 %5.0
รวม 301,130 211,970 29.61 % 12,743 6,417 49.64 %