กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 211,967.83137,539.8035.1 %5.07,011.805,860.0916.4 %5.0
รวม 211,968 137,540 35.11 % 7,012 5,860 16.43 %