กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย164,905.52122,000.0026.0 %5.06,567.823,115.4652.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี12,944.869,333.0027.9 %5.02,034.962,690.75-32.2 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย11,671.2112,252.68-5.0 %0.01,551.571,102.7028.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท9,910.9015,529.99-56.7 %0.01,565.571,222.5021.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,398.988,691.7023.8 %5.01,208.43818.4532.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต11,741.247,434.5836.7 %5.01,265.27351.5072.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี12,665.7918,388.00-45.2 %0.01,620.221,022.2036.9 %5.0
รวม 235,239 193,630 17.69 % 15,814 10,324 34.72 %