กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง438,920.38340,951.0022.3 %5.011,076.4711,752.90-6.1 %0.0
รวม 438,920 340,951 22.32 % 11,076 11,753 -6.11 %