กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม1,771,572.6028,847.0098.4 %5.05,123.30494.9890.3 %5.0
รวม 1,771,573 28,847 98.37 % 5,123 495 90.34 %