สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม164,037.48158,434.003.4 %1.56,727.282,185.6967.5 %5.0
รวม 164,037 158,434 3.42 % 6,727 2,186 67.51 %