กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 910,384.6946,284.0094.9 %5.06,420.863,285.2148.8 %5.0
รวม 910,385 46,284 94.92 % 6,421 3,285 48.84 %