กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 96,208.8434,200.0064.5 %5.05,589.171,227.2778.0 %5.0
รวม 96,209 34,200 64.45 % 5,589 1,227 78.04 %