กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 262,067.52160,000.0038.9 %5.08,206.195,477.3333.3 %5.0
รวม 262,068 160,000 38.95 % 8,206 5,477 33.25 %