กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน128,516.6410,000.0092.2 %5.05,282.761,074.0979.7 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ89,049.0230,875.0065.3 %5.01,422.901,174.4517.5 %5.0
รวม 217,566 40,875 81.21 % 6,706 2,249 66.47 %