กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 139,230.06124.6099.9 %5.06,258.281,312.8379.0 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 30,496.5914,871.0051.2 %5.0597.41806.44-35.0 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 228,625.09164,306.0028.1 %5.0554.74950.95-71.4 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 132,609.05150,812.00-13.7 %0.02,093.101,931.657.7 %3.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง184,852.846,695.0096.4 %5.02,492.771,183.8252.5 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง107,754.0783,911.0022.1 %5.01,863.37617.0466.9 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม140,204.19407,446.00-190.6 %0.02,332.51752.0867.8 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร132,074.1183,881.0036.5 %5.02,806.463,869.49-37.9 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี127,268.0672,274.0043.2 %5.01,496.21909.2139.2 %5.0
รวม 1,223,114 984,321 19.52 % 20,495 12,334 39.82 %