กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 448,832.91266,366.0040.7 %5.08,909.696,410.6528.0 %5.0
รวม 448,833 266,366 40.65 % 8,910 6,411 28.05 %