สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 100,323.0233,800.0066.3 %5.05,001.36820.4483.6 %5.0
รวม 100,323 33,800 66.31 % 5,001 820 83.60 %