สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 50,419.7839,822.9221.0 %5.05,842.432,619.8955.2 %5.0
รวม 50,420 39,823 21.02 % 5,842 2,620 55.16 %