สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 51,159.9514,700.2571.3 %5.05,898.712,619.8955.6 %5.0
รวม 51,160 14,700 71.27 % 5,899 2,620 55.59 %