สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 152,087.5596,793.0036.4 %5.07,268.193,457.9452.4 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,473.392,079.0053.5 %5.0437.3727.6593.7 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)18,103.2940,000.00-121.0 %0.06,748.014,680.0630.6 %5.0
รวม 174,664 138,872 20.49 % 14,454 8,166 43.50 %