สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน246,202.36180,141.0026.8 %5.06,092.561,474.8075.8 %5.0
รวม 246,202 180,141 26.83 % 6,093 1,475 75.79 %