กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน289,139.63304,359.34-5.3 %0.08,390.664,491.1646.5 %5.0
รวม 289,140 304,359 -5.26 % 8,391 4,491 46.47 %