กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน255,080.3013,808.0094.6 %5.06,236.39579.2590.7 %5.0
รวม 255,080 13,808 94.59 % 6,236 579 90.71 %