กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน249,899.50105,000.0058.0 %5.06,336.443,008.1352.5 %5.0
รวม 249,900 105,000 57.98 % 6,336 3,008 52.53 %