สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)753,204.63208,967.0072.3 %5.07,993.584,579.3242.7 %5.0
รวม 753,205 208,967 72.26 % 7,994 4,579 42.71 %