สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม323,238.38226,000.0030.1 %5.06,111.322,463.7559.7 %5.0
รวม 323,238 226,000 30.08 % 6,111 2,464 59.69 %