กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 107,015.7346,252.0056.8 %5.05,110.791,309.6874.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน9,110.771,872.4079.4 %5.0560.43246.6556.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,633.60135.0097.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก10,662.722.00100.0 %5.0435.12378.0013.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,994.177,776.0022.2 %5.0952.30124.3086.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น15,011.3510,645.9929.1 %5.03,412.7775.9997.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม14,464.842,787.0080.7 %5.0473.0554.1188.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา20,071.956,973.3665.3 %5.0669.30291.1756.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,663.28943.0087.7 %5.0294.14128.5256.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร10,186.325,312.0047.9 %5.0582.37219.5562.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่14,249.5715,261.00-7.1 %0.02,193.83347.4584.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,472.271,334.0084.3 %5.01,172.6157.0095.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,118.303,630.4572.3 %5.0462.1746.9089.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,786.7210,440.0011.4 %5.0866.3162.6192.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน14,587.78772.0094.7 %5.0964.3631.1696.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,290.41850.0089.7 %5.01,239.53149.1588.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,737.4617,630.0010.7 %5.01,328.65402.3369.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,771.781,014.0089.6 %5.0256.0432.5687.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร37,181.8796,543.00-159.7 %0.01,355.1985.5093.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี31,486.818,899.3771.7 %5.0965.37462.1752.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,104.452,980.0067.3 %5.0272.43119.0756.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,231.551.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,382.174,140.0055.9 %5.0561.412.8599.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,583.393,534.3978.7 %5.0673.1776.0088.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,411.18600.0090.6 %5.01,230.12140.8488.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,919.598,280.0030.5 %5.01,987.7588.2895.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,571.063,508.0069.7 %5.0288.0457.0080.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,489.1427,013.00-74.4 %0.02,945.41107.8996.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,125.852,102.0077.0 %5.0243.299.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,548.422,752.4078.1 %5.0393.24125.0668.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,097.982,996.3657.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์21,880.1311,780.0046.2 %5.02,576.50232.5091.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี12,133.9015,210.00-25.4 %0.0443.4290.1879.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,605.815,553.5552.1 %5.01,243.31246.4180.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,084.116,487.2035.7 %5.0463.6715.5196.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,064.2125,943.00-84.5 %0.028,731.01114.0099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,267.04563.0093.2 %5.0270.96102.1162.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,120.064,083.5763.3 %5.02,620.24133.0094.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,707.8411,751.4014.3 %5.0727.71239.0067.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,570.442,370.4079.5 %5.0856.22149.1082.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,983.701,697.2278.7 %5.0196.8063.2967.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,889.7531,011.41-184.8 %0.0550.23133.0075.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,873.824,340.0044.9 %5.01,295.531.0099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,945.6110,284.00-48.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,244.622,012.4672.2 %5.0696.2575.2889.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,497.68773.0089.7 %5.05,345.9163.0998.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี7,502.762,550.2266.0 %5.0601.790.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,160.8475,840.00-317.6 %0.0709.52135.0081.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,691.002,971.8847.8 %5.0167.641.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง7,942.275,816.9026.8 %5.01,151.7859.4894.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา8,031.131,956.0075.6 %5.0790.69379.8552.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,267.103,752.0048.4 %5.01,165.6163.5494.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,042.841,412.5979.9 %5.0305.041.0099.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,409.351,320.5082.2 %5.09,524.693.28100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,980.991,423.0052.3 %5.056,554.8463.7499.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,086.872,000.0067.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 6,296.073,201.6049.1 %5.018,648.8198.0699.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา6,585.613,016.0054.2 %5.04,714.31119.7397.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,927.452,928.00-0.0 %0.017,096.71109.6599.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม5,094.832,448.0052.0 %5.019,178.55145.1999.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,774.431,600.0042.3 %5.08,347.7117.1099.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 7,159.201,332.6381.4 %5.0373.9037.8589.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,248.683,286.03-1.1 %0.034,556.3983.9299.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,575.596,650.0022.5 %5.01,252.4465.8794.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,959.076,520.00-31.5 %0.023,432.41145.4299.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,632.8910,932.12-136.0 %0.0613.6427.9095.5 %5.0
รวม 790,200 579,206 26.70 % 277,812 8,450 96.96 %