กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม171,668.5243,000.0075.0 %5.010,954.531,337.3187.8 %5.0
รวม 171,669 43,000 74.95 % 10,955 1,337 87.79 %