กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ183,959.05311,743.00-69.5 %0.06,724.151,040.8484.5 %5.0
รวม 183,959 311,743 -69.46 % 6,724 1,041 84.52 %