สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ126,516.88157,000.00-24.1 %0.06,136.34704.4688.5 %5.0
รวม 126,517 157,000 -24.09 % 6,136 704 88.52 %